Career

We are growing and continuously adding talent to our team of electronic engineers, assemblers and designers in Sweden.

Open positions

(click the position for the link)

Assembler

Test engineer

Interested in an internship at conroy?

Do you happen to be a medical engineer or a medical device engineer looking for work?

At Conroy, we are constantly looking for new talents in

 • electronics assembling
 • assembling
 • medical technology
 • radio frequency
 • RF technology
 • fine mechanics
 • electronics
 • medical equipment
 • soldering.

Apart from our regular positions, we also offer holiday jobs for high school students who want to learn about our manufacturing and business as well. 

Adding on to all that, we would also love to be a place where immigrants can be integrated and contribute to work life and society.

Submit an application

Are you looking for work in medical technology? Welcome to contact us at Conroy! If we don’t have any vacancies at the moment, you are always welcome to send us a spontaneous application!

Send a spontaneous application

Lediga tjänster på Conroy

SWEDISH

Karriär

Råkar du vara på jakt efter lediga jobb inom medicinteknik?

På Conroy söker vi ständigt efter nya talanger inom

 • elektronikmontering
 • montering
 • medicinteknik
 • radiofrekvens
 • RF-teknik
 • finmekanik
 • elektronik
 • medicinteknisk utrustning
 • lödning.

 

Förutom våra ordinarie tjänster erbjuder vi även semesterjobb för gymnasieelever som vill lära sig om vår tillverkning och verksamhet.

Utöver allt det vill vi även gärna vara en plats där personer med en utländsk bakgrund kan integreras och bidra till arbetslivet och samhället.

Skicka in en ansökan

Söker du efter lediga jobb inom medicinteknik? Varmt välkommen att kontakta oss på Conroy! Om vi inte har några lediga tjänster just nu så är du alltid välkommen att skicka in en spontanansökan till oss!

Skicka spontanansökan